Lokali LOGOTIPAS LOKALI dovanų dėžutė
Kategorijos

Parduotuvės taisyklės

Parduotuvės taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Šios pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir VšĮ Profesinio Meistriškumo Akademija (toliau – Tarpininkas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.

2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas

Pirkimo- pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp Pirkėjo ir Tarpininko laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“. Sutartis galioja iki visiško pagal šios sutarties taisykles pareigų įvykdymo. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Tarpininko, yra saugoma VšĮ Profesinio Meistriškumo Akademija.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1. Vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.

3.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Tarpininkui per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso straipsniuose 6.22810  ,,Vartotojų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties“ bei 6.22811 ,,Sutarties atsisakymo teisinės pasekmės“ nustatyta tvarka.” Pirkėjas turi ir kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

3.3. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą.

3.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.5. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Tarpininkas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Tarpininkas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie apmokėjimą už pasirinktas prekes. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Patvirtinti užsakymą” paspaudimo. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus, Tarpininkas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties.

3.6. Jeigu Pirkėjui nepatinka prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektacija  prekes grąžina savo transportu arba apmoka grąžinimo išlaidas.

3.7. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

4. Tarpininko teisės ir pareigos

4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Tarpininkas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.

4.2. Tarpininkas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti el. parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

4.3. Tarpininkas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4.4. Tarpininkas informuoja, patvirtina ir garantuoja Pirkėjui, kad jis kaip Tarpininkas yra įgaliotas organizuoti, vykdyti Pardavėjui priklausančių prekių prekybą ir teikti Pirkėjui su tokių prekių prekyba susijusias kitas paslaugas, kaip nurodyta šiose Taisyklėse.

4.4. Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.5. Organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.

4.6. Tarpininkas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 7-14 dienų, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.

4.7. Jeigu įsigyta prekė neatitiko kokybės reikalavimų, Tarpininkas imasi norminiuose teisės aktuose nustatytų priemonių, kad Pardavėjas pakeistų netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai sumažintų prekės kainą arba grąžintų už prekes bei jų pristatymą sumokėtus pinigus per 7 dienas nuo prašymo pateikimo.

4.8. Nutraukus sutartį per 14 dienų, Tarpininkas įsipareigoja grąžinti pinigus už grąžinamą tvarkingą prekę per 7-14 dienų.

5. Prekių pristatymas

5.1. Gavęs prekių siuntą Pirkėjas kartu su vežėju privalo patikrinti, ar nepažeista siuntos būklė. Jeigu prekių siunta buvo pažeista, tai Pirkėjas privalo pažymėti prekių perdavimo-priėmimo dokumente (važtaraštyje). Priėmus prekes ir pasirašius prekių perdavimo-priėmimo dokumentą (važtaraštį ) be pastabų, patvirtinama, kad prekių siunta nebuvo pažeista ir tinkamai pristatyta.

5.2. Prekių pristatymo kaina priklauso nuo siuntos dydžio ir svorio.

6. Prekių grąžinimas

6.1. Įsigytų prekių e-parduotuvėje grąžinimas vyksta remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso straipsniuose 6.22810  ,,Vartotojų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties“ bei 6.22811 ,,Sutarties atsisakymo teisinės pasekmės“ nustatyta tvarka.

6.2. Prekes, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektacija Pardavėjas pakeičia arba priima atgal per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos. Šaime punke nurodtas Prekių pakeitimas arba grąžinimas vykdomas Tarpininko veiklos adresu Varžupio g. 1., Akademija, Kauno r. Prekių pristatymo išlaidos negrąžinamos. Nepatikusias prekes Pirkėjas grąžina savo transportu arba apmoka grąžinimo išlaidas.

6.3. Pirkėjui nusprendus nutraukti sutartį ir informavus apie tai Tarpininką, Pirkėjas praranda teisę naudotis preke nuo pranešimo išsiuntimo datos. Pranešimo išsiuntimo data ir laikas nustatomas pagal Pirkėjo pranešimo išsiuntimo laiką. Jei nustatoma, kad prekė buvo vartota (naudota) po pranešimo išiuntimo, Tarpininkas turi teisę atsisakyti nutraukti sutartį.

6.4. Pirkėjas gali pasinaudoti prekių grąžinimo teise, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekės nėra pilnai sukomplektuotos ir tinkamai supakuotos, Tarpininkas arba jo atstovas gali atsisakyti priimti grąžinamas prekes. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.

6.5. Jeigu įsigyta prekė neatitiko kokybės reikalavimų, Tarpininkas, įsipareigoja imtis norminiuose aktuose nustatytų priemonių, kad Pardavėjas pakeistų netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai sumažintų prekės kainą arba grąžintų už prekes bei jų pristatymą sumokėtus pinigus per 14 dienų nuo prašymo pateikimo. Prekės turi būti grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje. Taip pat Pirkėjas turi pateikti originalią prekės sąskaitą faktūrą bei užpildytą ir pasirašytą grąžinimo formą, kurioje turi būti nurodyta prekių grąžinimo priežastis.

7. Atsakomybė

7.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

7.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis el. parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3. Pirkėjas atsako už registracijos duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo registracijos duomenimis, už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako Pirkėjas.

7.4. Tarpininkas neatsako už kitų įmonių tinklapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Tarpininko el. parduotuvėje esančias nuorodas.

7.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.

8. Informacijos siuntimas

8.1. Tarpininkas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu.

8.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Tarpininko elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

9. Baigiamosios nuostatos

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Maisto tvarkymo subjekto registracijos pažymėjimas: nr. 33MTSPĮ-397 / 2021m. balandžio 20d.

Tavo verslo startas. Elektroninės parduotuvės: lokali.lt